Υπηρεσίες & Λύσεις για την επιχείρηση σας

Αναλαμβάνουμε

Εγκατάσταση

Αναλαμβάνουμε, την αρχική εγκατά- σταση και παραμετροποίηση του φωτοτυπικού ή εκτυπωτή σας, με σκοπό την αδιάλειπτη και καλή λειτουργία τους σε βάθος χρόνου.

Αναλαμβάνουμε

Συντήρηση

Αναλαμβάνουμε εργασίες ελέγχου και συντήρησης, που θα σας προσφέρουν την μακροχρόνια και καλή λειτουργία του φωτοτυπικού σας

Αναλαμβάνουμε

Επισκευή

Αναλαμβάνουμε, την επισκευή φωτο- τυπικών και μηχανών γραφείου, με αξιοπιστία και συνέπεια. Οι επισκευές μας συνοδεύονται με εγγύηση καλής λειτουργίας.

Αναλαμβάνουμε

Αναγόμωση

Σε συνεργασία με τα Melania, αναλαμβάνουμε να αναγομώσουμε τα άδεια Toner ή Μελάνια. Παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας.

Εξειδικευμένο service σε